Minor alterations in the intestinal microbiota composition upon Rotavirus infection do not affect susceptibility to DSS colitis

Kedir Hussen Hamza, Emma Dunér, Isabel Ulmert, Armando Arias, Daniel Sorobetea, Katharina Lahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat