”Minska skillnaderna i hur titthålskirurgi används”

AMIS

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Sammanfattning

Trots att titthålsteknik rekommenderas i det nationella vårdprogrammet för tarmcancer ses betydande skillnader mellan enskilda sjukhus, skriver kirurgen Peter Matthiessen.
Originalspråksvenska
SpecialistpublikationDagens Medicin
StatusPublished - 2024 mars 20

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Citera det här