miR-126 contributes to the epigenetic signature of diabetic vascular smooth muscle and enhances antirestenosis effects of Kv1.3 blockers

Marycarmen Arevalo-Martinez, Pilar Cidad, Sara Moreno-Estar, Mirella Fernández, Sebastian Albinsson, Irene Cózar-Castellano, José R. López-López, M. Teresa Pérez-Garcia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”miR-126 contributes to the epigenetic signature of diabetic vascular smooth muscle and enhances antirestenosis effects of Kv1.3 blockers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap