miR-183 in Prostate Cancer Cells Positively Regulates Synthesis and Serum Levels of Prostate-specific Antigen.

Olivia Larne, Päivi Östling, Benedikta Haflidadottir, Zandra Hagman, Anna Aakula, Pekka Kohonen, Olli Kallioniemi, Anders Edsjö, Anders Bjartell, Hans Lilja, Åke Lundwall, Yvonne Ceder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

720 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Factors affecting serum prostate-specific antigen (PSA) levels in men are clinically important, but apart from effects mediated through the androgen receptor, they are poorly understood.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)581-588
TidskriftEuropean Urology
Volym68
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”miR-183 in Prostate Cancer Cells Positively Regulates Synthesis and Serum Levels of Prostate-specific Antigen.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här