Mirror, mirror on the wall, who's the innovator after all? An explorative study of a management-initiated employee innovation process

Bidragets översatta titel : Spegel, spegel på väggen där, sig mig vem som innovatör i vår organisation är?

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

    1076 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Spegel, spegel på väggen där, sig mig vem som innovatör i vår organisation är? An explorative study of a management-initiated employee innovation process”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap