Mitochondrial medicine. New strategies to evaluate drug toxicity and develop pharmacological protection of the cell’s powerhouse.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

723 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mitochondrial medicine. New strategies to evaluate drug toxicity and develop pharmacological protection of the cell’s powerhouse.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap