Mitochondrial medicine. New strategies to evaluate drug toxicity and develop pharmacological protection of the cell’s powerhouse.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

723 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat