Mitogen-activated protein kinase inhibition reveals differences in signalling pathways activated by neurotrophin-3 and other growth-stimulating conditions of adult mouse dorsal root ganglia neurons.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mitogen-activated protein kinase inhibition reveals differences in signalling pathways activated by neurotrophin-3 and other growth-stimulating conditions of adult mouse dorsal root ganglia neurons.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap