Mixing in industrial Rushton turbine-agiated rectors under aerated conditions.

Fabrice Guillard, Christian Trägårdh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mixing in industrial Rushton turbine-agiated rectors under aerated conditions.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap