Mixtures of Bose Gases Confined in a Ring Potential

J. Smyrnakis, Sara Bargi, G. M. Kavoulakis, M. Magiropoulos, Kimmo Kärkkäinen, Stephanie Reimann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mixtures of Bose Gases Confined in a Ring Potential”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi