MO041 AEROBIC CAPACITY, STRENGTH, BALANCE AND FINE MOTOR SKILLS CORRELATE TO GFR IN PATIENTS WITH CKD 3B-5, NOT STARTED ON RRT

Matthias Hellberg, Peter Höglund, Huda Abdulahi, Philippa Svensson, Naomi Clyne

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Läkemedelskemi
  • Farmakologi och toxikologi
  • Urologi och njurmedicin

Citera det här