Mobile lidar system for environmental monitoring

Guangyu Zhao, Ming Lian, Yiyun Li, Zheng Duan, Shiming Zhu, Sune Svanberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mobile lidar system for environmental monitoring”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi