Mobility and learning environments: Engaging people in design of their everyday environments

Bodil Jönsson, Arne Svensk, David Cuartielles, Lone Malmborg, Pierre Schlaucher

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

103 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Förlag[Publisher information missing]
Antal sidor47
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Citera det här