Mobility and Marginalization: Arne Sucksdorff’s Documentary Authorship in India and Brazil

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mobility and Marginalization: Arne Sucksdorff’s Documentary Authorship in India and Brazil”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora