Mobilizing Pity: Iranian Women on the Long Road to Azadi Stadium

Spyros Sofos, Nazanin Shahrokni

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

This article examines the politics of pity deployed by Iranian activists against the football stadium ban imposed on Iranian women and its impact on individual and collective histories of suffering and struggle of Iran's women in the pursuit of attaining citizenship
Originalspråkengelska
TidskriftJadaliyya
StatusPublished - 2019 okt. 23

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier
  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Mobilizing Pity: Iranian Women on the Long Road to Azadi Stadium”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här