MOCCA-SURVEY Database - I. Coalescing binary black holes originating from globular clusters

Abbas Askar, Magdalena Szkudlarek, Dorota Gondek-Rosiska, Mirek Giersz, Tomasz Bulik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkokänt
Sidor (från-till)L36-L40
TidskriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters
Volym464
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2016 sep 1
Externt publiceradJa

Citera det här