Model cellulose films exposed to H-insolens glucoside hydrolase family 45 endo-cellulase - the effect of the carbohydrate-binding module

Jonny Eriksson, M Malmsten, Fredrik Tiberg, T H Callisen, T Damhus, K S Johansen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Model cellulose films exposed to H-insolens glucoside hydrolase family 45 endo-cellulase - the effect of the carbohydrate-binding module”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar