Model nuclear energy density functionals derived from ab initio calculations

G. Salvioni, J. Dobaczewski, C. Barbieri, G. Carlsson, A. Idini, A. Pastore

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Model nuclear energy density functionals derived from ab initio calculations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi