Modeling chronic myeloid leukemia in immunodeficient mice reveals expansion of aberrant mast cells and accumulation of pre-B cells.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)
392 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modeling chronic myeloid leukemia in immunodeficient mice reveals expansion of aberrant mast cells and accumulation of pre-B cells.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap