Modeling drying and energy performance of industrial through-dryers

Henrik Weineisen, Stig Stenström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modeling drying and energy performance of industrial through-dryers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap