Modeling of inorganic ions in aqueous solution

Bidragets översatta titel : Modellering av oorganiska joner i vattenlösning

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

I princip alla kemiska processer och reaktioner som sker i miljön sker i närvaro av joner. I vatten sätter joner förutsättningarna för hur andra lösta partiklar samverkar. Joner är också direkt involverade i kemiska reaktioner som påverkar klimatet såsom ozonnedbrytning.

I denna avhandling introduceras läsaren för de drivkrafter som styr molekylära system. Utifrån begreppen energi och entropi guidar texten läsaren genom grunderna i molekylsimulering, med många kompletterande exempel på vägen. Utifrån den presenterade teorin utvecklas modeller av joner i vatten, där särskilt fokus ligger på oorganiska joner som ofta återfinns i naturen. Från modellerna får vi insikt i de interaktioner som styr dessa system, vilket möjliggör en molekylär förklaring av ett antal intressanta och oväntade experimentella resultat.
Bidragets översatta titel Modellering av oorganiska joner i vattenlösning
Originalspråkengelska
Handledare
 • Lund, Mikael, handledare
 • Forsman, Jan, Biträdande handledare
 • Stenqvist, Björn, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2022 apr. 8
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7422-868-7
ISBN (elektroniskt)978-91-7422-869-4
StatusPublished - 2022 mars 7

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2022-04-08
Time: 13:00
Place: Lecture hall A, Department of Chemistry, Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund. Join via zoom: https://lu-se.zoom.us/j/63254702800
External reviewer(s)
Name: van der Vegt, Nico
Title: Professor
Affiliation: Computational Physical Chemistry, University of Darmstadt, Darmstadt, Germany
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teoretisk kemi

Nyckelord

 • molekylsimulering
 • statistisk mekanik
 • termodynamik
 • oorganiska joner
 • vattenlösningar
 • Kirkwood-Buff-teori
 • beräkningar av fri energi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Modellering av oorganiska joner i vattenlösning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här