Modeling of pulverized wood combustion: A comparison of different models

Ashraf Elfasakhany, Xue-Song Bai

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)188-199
TidskriftProgress in Computational Fluid Dynamics, An International Journal
Volym6
Utgåva4/5
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Strömningsmekanik och akustik

Citera det här