Modeling pathophysiological aspects of Parkinson’s disease: Manipulating DA handling and alpha-synuclein expression in the nigrostriatal pathway using viral vectors

Ayse Ulusoy

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modeling pathophysiological aspects of Parkinson’s disease: Manipulating DA handling and alpha-synuclein expression in the nigrostriatal pathway using viral vectors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap