Modeling the changing popularity of names

Bengt Sigurd, Mats Eeg-Olofsson, Jörgen Ouren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The popularity of Norwegian first names 1880-2000 can be studied thanks to official Norwegian statistics. The most common curve shows a fast rise and slow fall, which can be approximated by a mathematical gamma function. The curve presumably reflects the parents' changing enthusiasm for at particular name.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)67-74
TidskriftRask
Volym22
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Modeling the changing popularity of names”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här