Modelling Populus autumn phenology: The importance of temperature and photoperiod

Tetiana Svystun, Anna Maria Jönsson, Rishikesh P. Bhalerao

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modelling Populus autumn phenology: The importance of temperature and photoperiod”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Agricultural and Biological Sciences

Earth and Planetary Sciences