Modelling Populus autumn phenology: The importance of temperature and photoperiod

Tetiana Svystun, Anna Maria Jönsson, Rishikesh P. Bhalerao

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat