Modelling soil responses to nitrogen and phosphorus fertilization along a soil phosphorus stock gradient

Lin Yu, Bernhard Ahrens, Thomas Wutzler, Sönke Zaehle, Marion Schrumf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modelling soil responses to nitrogen and phosphorus fertilization along a soil phosphorus stock gradient”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi