Modelling steam drying of a single porous ceramic sphere: Experiments and simulations

J Hager, M Hermansson, Roland Wimmerstedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modelling steam drying of a single porous ceramic sphere: Experiments and simulations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap