Models for Estimation of Software Faults and Failures in Inspection and Test

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Programvara spelar en allt viktigare roll i industriella produkter. Bilar, flygplan, telefoner, hemelektronik, kärnkraftverk m.m. innehåller alla programvara. När man utvecklar programvara blir det ofta fel i produkterna, fel som kan vara mycket allvarliga för funktion och säkerhet. Ett första steg i att minska dessa fel är att uppskatta hur många fel som finns i produkterna och hur de uppträder i produktens driftsfas.

Under programvaruutvecklingen vidtas olika åtgärder för att hitta de fel som finns i produkterna. Två åtgärder är granskningar och tester. Granskningar innebär att olika personer läser dokument för att hitta fel i dem. Test innebär att programvaran används på olika sätt innan den sätts i drift.

I denna avhandling presenteras modeller för att uppskatta hur många fel som finns kvar i en programvaruprodukt efter en granskning. Skattningen baseras på vilka fel som hittats av olika granskare. Modellerna är baserade på en teknik som används inom biologin för att räkna djurpopulationer.

Vidare presenteras en modell som används som underlag för tester av programvaran. Modellen beskriver hur användarna använder programvaran. Genom att välja testfall från denna modell blir testningen som en slags “opinionsundersökning” om hur den verkliga driften kommer att te sig. Genom statistiska modeller kan man uppskatta hur ofta fel kommer att uppträda i den verkliga driften.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för elektro- och informationsteknik
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1998 jan. 30
Förlag
StatusPublished - 1998

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1998-01-30
Time: 10:15
Place: E:1406

External reviewer(s)

Name: von Mayrhauser, Anneliese
Title: Professor
Affiliation: Colorado State University

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Department of Communication Systems (011020000), Departments at LTH (011200000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kommunikationssystem

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Models for Estimation of Software Faults and Failures in Inspection and Test”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här