Moderately impaired renal function increases morning cortisol and cortisol levels at dexamethasone suppression test in patients with incidentally detected adrenal adenomas.

Henrik Olsen, Mattias Mjöman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Patients with incidentally detected adrenal adenomas may have subclinical hypercortisolism. We hypothesized that impaired renal function could lead to increased cortisol levels in these patients.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)762-767
TidskriftClinical Endocrinology
Volym83
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Moderately impaired renal function increases morning cortisol and cortisol levels at dexamethasone suppression test in patients with incidentally detected adrenal adenomas.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här