Moderators of short- and long-term outcomes in panic control treatment and panic-focused psychodynamic psychotherapy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Moderators of short- and long-term outcomes in panic control treatment and panic-focused psychodynamic psychotherapy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology