Modern Artificial Recharge Plants: Combining chemical flocculation with aquifer recharge

Kristofer Hägg

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

236 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modern Artificial Recharge Plants: Combining chemical flocculation with aquifer recharge”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemical Engineering

Engineering