Moderne, Postmoderne, Metamoderne? Poetologische Positionen im Werk Daniel Kehlmanns

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Originalspråktyska
Titel på värdpublikationDie Unendlichkeit des Erzählens
RedaktörerCarsten Rohde, Hansgeorg Schmidt-Bergmann
FörlagAisthesis Verlag
Sidor321-344
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här