Modification of Charge Transfer and Energy Level Alignment at Organic/TiO2 Interfaces

Shun Yu, Sarch Ahmadi, Pål Palmgren, Franz Hennies, Marcelo Zuleta, Mats Gothelid

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modification of Charge Transfer and Energy Level Alignment at Organic/TiO2 Interfaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi