Modified Peritoneal Flap Hernioplasty Versus Retromuscular Technique for Incisional Hernia Repair: a Retrospective Cohort Study

P. Petersson, A. Montgomery, U. Petersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modified Peritoneal Flap Hernioplasty Versus Retromuscular Technique for Incisional Hernia Repair: a Retrospective Cohort Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.