Modulation of GABA(A) Receptors by Natural Products and the Development of Novel Synthetic Ligands for the Benzodiazepine Binding Site.

Jakob Nilsson, Olov Sterner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Modulation of GABA(A) Receptors by Natural Products and the Development of Novel Synthetic Ligands for the Benzodiazepine Binding Site.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar