MODY--en autosomalt dominant form av diabetes. Diagnos via gentestning ger bättre behandling

Ella Ekholm, Leif Groop

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Bidragets översatta titel MODY--an autosomal dominant type of diabetes. Diagnosis via genetic testing results in better treatment
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)2600-2602
TidskriftLäkartidningen
Volym104
Nummer37
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Citera det här