Molecular and microscopical analysis of pathogenic streptococci - studies on surface proteins interacting with human cells and extracellular matrix

Marta Bober

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

186 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Molecular and microscopical analysis of pathogenic streptococci - studies on surface proteins interacting with human cells and extracellular matrix”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap