Molecular and microscopical analysis of pathogenic streptococci - studies on surface proteins interacting with human cells and extracellular matrix

Marta Bober

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

188 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat