Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Molecular and Structural Biomarkers of Inflammation at Two Years After Acute Anterior Cruciate Ligament Injury Do Not Predict Structural Knee Osteoarthritis at Five Years”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap