Molecular Breeding of Sugar Beet, Transformation, Transgene silencing, Virus and Herbicide resistance

Marie Mannerlöf

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Molekylär förädling på sockerbeta, Transformation, Transgene utsläckning, Virus och Herbicid resistens
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Biokemi och Strukturbiologi
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1997 nov. 13
Förlag
ISBN (tryckt)91-973252-0-1
StatusPublished - 1997

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1997-11-13
Time: 10:15
Place: Institution of Plant Biochemistry, Sölvegatan 35, LUND

External reviewer(s)

Name: Glimelius, Kristina
Title: Professor
Affiliation: SLU Box 7003, 75007 Uppsala, Sweden

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Molecular Breeding of Sugar Beet, Transformation, Transgene silencing, Virus and Herbicide resistance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här