Molecular cytogenetic characterization of chromosome aberrations in soft tissue and bone tumors

Malin A Nilsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Molecular cytogenetic characterization of chromosome aberrations in soft tissue and bone tumors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap