Molecular engineering of a thermostable carbohydrate-binding module

Lavinia Cicortas Gunnarsson, Eva Nordberg Karlsson, Mats Andersson, Olle Holst, Mats Ohlin

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Molecular engineering of a thermostable carbohydrate-binding module”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap