Molecular imprinting on microgel spheres

Lei Ye, Peter A G Cormack, Klaus Mosbach

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Molecular imprinting on microgel spheres”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar