Molecular imprinting used for chiral separations

Maria Kempe, Klaus Mosbach

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

Molecular imprinting is a promising technique for the preparation of synthetic polymers of predetermined specificity. Functional monomers are copolymerized with crosslinkers in the presence of the desired molecule, the imprint molecule. The use of these polymers as chiral stationary phases is discussed. Other applications, such as antibody-mimics, enzyme-like catalysts and sensors, are also focused upon.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3-13
TidskriftJournal of Chromatography A
Volym694
Nummer1
DOI
StatusPublished - 1995

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Molecular imprinting used for chiral separations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här