Molecular phylogeny and recent taxonomy of Asian Rusavskia elegans complex and closely related gasparrinoid lichens (Teloschistaceae, lichen-forming fungi).

S. Y. Kondratyuk, N. M. Fedorenko, J.-S. Hur, I. Galanina, B. Tsurykay, Arne Thell, Ingvar Kärnefelt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)185-185
TidskriftLichens: from genome to ecosystems in a changing world. Book of abstracts.
StatusPublished - 2012
EvenemangThe 7th Symposium of the International Association for Lichenology. - Bangkok, Thailand
Varaktighet: 2012 jan. 92012 jan. 13

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Citera det här