Molecular phylogeny of the speciose vole genus Microtus (Arvicolinae, Rodentia) inferred from mitochondrial DNA sequences

Maarit Jaarola, N Martinkova, Islam Gunduz, Cecilia Brunhoff, J Zima, A Nadachowski, G Amori, NS Bulatova, B Chondropoulos, S Fraguedakis-Tsolis, J Gonzalez-Esteban, MJ Lopez-Fuster, AS Kandaurov, H Kefelioglu, MD Mathias, I Villate, JB Searle

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

272 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Molecular phylogeny of the speciose vole genus Microtus (Arvicolinae, Rodentia) inferred from mitochondrial DNA sequences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap