Molecular profiling reveals low- and high-grade forms of primary melanoma

Katja Harbst, Johan Staaf, Martin Lauss, Anna Karlsson, Anna Måsbäck, Iva Johansson, Pär-Ola Bendahl, Johan Vallon-Christersson, Therese Törngren, Henrik Ekedahl, Jurgen Geisler, Mattias Höglund, Markus Ringnér, Lotta Lundgren, Karin Jirström, Håkan Olsson, Christian Ingvar, Åke Borg, Hensin Tsao, Göran B Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat