Molecular recognition and dynamics in proteins studied by NMR

Bidragets översatta titel : Molekylär igenkänning och dynamik hos proteiner studerat med NMR

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

198 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Molekylär igenkänning och dynamik hos proteiner studerat med NMR”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar