Molecular recognition and dynamics in proteins studied by NMR

Bidragets översatta titel : Molekylär igenkänning och dynamik hos proteiner studerat med NMR

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

198 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat